Thế Giới Câu Cá
http://www.thegioicauca.com/

HCM- Bán Cần & Máy câu 2nd
http://www.thegioicauca.com/viewtopic.php?f=413&t=22194
Trang 1 trên 1

Người gửi:  DUCAUSHOP [ 03 Tháng 8 2016, 00:37 ]
Tiêu đề bài viết:  HCM- Bán Cần & Máy câu 2nd

BÁN CẦN & MÁY CÂU 2nd JAPAN

LH : Nguyễn Sơn (42t) - ĐT : 0909525222 - 09222.95222
Địa chỉ : 22 Đường 39 - P.Bình Trưng Đông - Quận 2
ACE Vui lòng ĐT trước khi đến. Ship hàng toàn quốc.


Hình ảnh
Here Map >>> DOWNLOAD TẠI ĐÂY - ĐĂNG NHẬP ĐỂ THẤY LINK DOWNLOAD ... /Shop-DU-CÂU-Mua-Bán-Đồ-câu-2nd:10.787474,106.770276?map=10.78747%2C106.77028%2C12%2Cnormal&fb_locale=vi_VN

Hình ảnh
1. Cần 1m7 (C.w 100-400g Fuji k sic) : 2100k
2. Jig ufm Jerking Stick 1m6 (jig max 115g, Fuji sic) : 2500k
3. Cần 2nd 1m8 (Fuji k, pu sic) : 1200k
4. Ryobi 1m8 (Lw 10-28g Fuji sic) : 2000k

Hình ảnh
1. Cần 2nd 2m4 (Fuji sic) : 1100k
2. Daiwa Seabass 2m4 (Full Fuji) : 1150k
3. Cần d.trong dựng khoen 2m4 : 1800k


Hình ảnh
@. Cần 2 khúc 2nd (2m7-3m)
1. Kent craft H 2m76 (khoen Fuji) : 2200k (Đã bán)
2. Brave 2m7 (khoen Fuji) : 1200k
3. Cần dựng 2m8 (khoen Fuji sic) : 1400k

Hình ảnh
@. Cần 2nd 3m3
1. Ugly Stick 3m3 : 800k
2. Cần dựng (đánh lóc) 3m3 : 1200k
3. Shimano alivio 3m3 : 800k

Hình ảnh
@. Cần lure 2nd 1 khúc
1. Saurus 1m98 (full fuji sic, lw ) : 1200k
2. Smith 1m8 (full fuji sic gold,(ĐÃ BÁN)
3. Phenix USA 1m77 (fuji sic, lw 1/8-3/8oz) : 1200k
4. Phenix USA 1m86 (fuji sic lw ) : 1100k...
5. Phenix USA 1m68 (fuji sic lw ): 1100k
6. Gamakatsu 1m8 (Fuji sic lw 3/16-1/2oz): 1600k
7. Pflueger 1m74 (fuji sic lw 3-14g) : 1100k
8. Daiko 1m8 (fuji sic lw 7-21g) : 1300k

Hình ảnh
1. Daiwa phantom 4 khúc UL (Fuji sic.lw 2-7g) : 950k
2. Shimano Exage 1m74 L (Fuji, lw 2-12g) : 1100k
3. Daiwa UL 1m8 (Fuji sic, lw 2-12g) : 1100k
4. Daiwa 1m8 UL (lw 2-7g) : 700k
5. MajorCraft L 1m8 (Fuji sic,1/32-3/16oz): 1300k
6. MajorCraft L1m8 (Fuji k, lw 1/16-1/4oz) :1100k
7. Ryobi UL 1m8 (fuji sic lw 1,5-10g) : 1100k
8. Berkley IM 1m8 UL (fuji sic lw 1/32-3/8oz) : 1300k


Hình ảnh
@. Cần lure đứng 2nd (H.2)
1. Cần 2nd 1m8 (lw 5-20g) : 450k
2. Mamiya 1m8 (lw 18-1/4oz) : 500k (Đã bán)
3. Cần 2nd 1m8 : 450k
4. Shimano Bassone 1m98 (Fuji, lw 2-12g) : 700k
5, Shimano Exage 2m1 (Fuji, lw 7-21g) : 800k (Đã bán)


Hình ảnh
@. Cần lure ngang 2nd
1. Shimano Exage 1m74 : 1000k
2. Ryobi 1m74 (Fuji lw 3/8-1oz) : 750k
3. Daiwa Triforce 1m74 (Fuji lw ) : 750k
4. Quantum 1m74 (Fuji lw 1/8-1/2oz) : 500k
5. Ryobi 1m8 (Fuji lw 7-21g) : 750k
6. Olympic 1m8 (Fuji sic lw ) : 1000k


Hình ảnh
@. Cần 2nd 2 khúc 2m4
1. Cần 2m28 (Lw 18-45gr) : 1400
2. Cần 2m4 (Fuji sic lá) : 1500k
3. Cần 50-2m4 (Fuji) : 1100k
4. SZM 30-2m4 (Fuji) : 1000k

Hình ảnh
@. Cần 2nd câu đáy, sông, biển (2m4)
1. Daiwa 200 -2m4 : 2400k
2. Alpha Tackle 150-2m4 : 1600k
3. Cần 2nd 2m4 : 1100k
4. Peen Power Stick 2m4 : 1300k
5. Daiwa Beefstick 2m4 :


Hình ảnh
@. Cần 2nd 2 khúc 2m1 (Carbon)
1. Alpha Tackle 2m1 (Full fuji , pu sic): 1100k
2. Tenryu 50-2m1 (Fuji sic) : 1500k
3. Shimano 30-2m1 (Full fuji) : 1200k (Đã bán)
4. Ryobi 50-2m1 (full fuji) : 1000k
5. Cần 2nd 50-2m1 (Full fuji) 1000k
6. Sera Attack 30-2m1 (Fuji): 950k (ĐÃ BÁN)
7. Shimano S-2m1(Fuji) : 950k
8. Cần 2nd 2m1 : 1000k


Hình ảnh
@. Cần 2 khúc 2nd (2m4-3m3)
1. SZM 30-2m4 (Fuji) : 1000k
2. Medalion 50-2m7 (Fuji) : 950k
3. Deep Hunter XX 3m (Fuji) : 1500k
4. Navigator 50-3m (Fuji sic) : 1500k
5. Olympic 50-3m3 (Fuji titan sic) : 1500k


Hình ảnh
@. Cần 2nd 3 khúc (H.1)
1. SZM 50-3m (Fuji) : 1400k
2. Mamyia 50-3m (Fuji sic) : 1300k
3. Alpha Tackle 3m (Fuji sic, Titan) : 1600k


Hình ảnh
@. Cần 2nd 3 khúc H2
1. Cần 50-3m : 900k
2. Natual Art 50-3m3 : 1900k
3. Olympic 3m6 : 1100k
4. Cần 2nd 3m9 : 1100k

Hình ảnh
@. Cần rút 2nd 1m65 - 3m
1. Olympic 1m65 (Fuji) : 450k
2. NFT powerloop 50-2m4 (Fuji, Pu sic) : 1600k
3. Ryobi 3m (Full Fuji sic,lw 5-30g) : 1400k
4. Olympic 2m1 (Fuji) : 500k

Hình ảnh
@. Cần iso 2nd (carbon)
1. Marine 3-5m3 (Fuji) : 1200k
2. Daiwa Kevlar 3-6m3 (Fuji sic) : 1500k
3. Daiwa 3-5m3 zoom 4m5 : 1200k (Đã bán)
4. Daiwa 1.5- 5m9 zoom 5m1 : 1100k
5. Daiwa 2-5m3 : 1000k
6. Daiwa Regal 1,5-4m5 :1000k (Đã bán)
7. Shimano BBX-EV 1.5-5m3 : 1600k (Đã bán)


Hình ảnh
@. Cần suft 2nd carbon
1. Daiwa Seaflex T30-3m9 : 1200k
2. Daiwa Suft T27-3m9 : 1100k
3. Suft DXH 4m2 : 950k

Hình ảnh
@. Cần dây trong 2nd.
1. Force 80 - 3m0 : 900k
2. SZM 80 - 2m7 : 800k
3. NFT 50 - 2m7 : 1200k
4. Shimano 50 - 2m7 : 1300k


Hình ảnh
@. Cần máy ngang đọt cứng
1. Cần 1m3 : 500k
2. Cần 1m8 : 900k
3. Cần 1m8 : 600k
4&5. Cần 1m8 : 800k


Hình ảnh
@. Cần đọt cứng câu sông biển
1 & 2. 450k _______ 3 : 400k
4 & 5 : 500k


Hình ảnh
@. Cần 2nd 3 khúc (Phip)
1. Cần 3m6 : 450k
2, Cần 3m9 : 500k

Hình ảnh
1. Shimano Biomaster 2000 (JP) : 1800k
2. Shimano Biomaster 2000 (MLS) : 950k
3. Shimano Twinpower 3000 (JP) : 1100k


Hình ảnh
1. Daiwa 2506 : 450k
2. Alpha Tackle 3000 : 400k
3. Daiwa Sweepfire 2550 : 400k
4. Daiwa Lyberty 3000 : 450k
5. Shimano Aerlex XT3000 : 450k
6. Shimano Ultegra 3000 : 900k


Hình ảnh
1. Daiwa Toumanent EX1000 : 1800k
2. Shimano Ultegra XT6000 : 1500k


Hình ảnh
1. Abu Gacia 106 : 450k
2. Olympic GX3000 : 600k
3. Shimano Holiday 6000 : 600k (ĐÃ BÁN)


Hình ảnh
@. Máy iso 2nd
1. 4. Valtom 2500 : 450k
2. Daiwa Triso 3000 : 1000k
3. Shimano BBX 3000 : 1100k


Hình ảnh
1. Daiwa Emblem S4500T : 1200k
2. Daiwa Emblem S5000T : 1300k
3. Daiwa Longbeam GS3000H : 1100k
4. Daiwa Shorecast 4500 : 800k
5. Daiwa Proarm Casr 4500 : 1100k (ĐÃ BÁN)
6. Ryobi : 900k (ĐÃ BÁN)


Hình ảnh
1. Shimano GT7000 (Bai) : 800k
2. Shimano GT8000 : 1700k


Hình ảnh
SZM Swing Wave : 250k/1c

Hình ảnh
@. Máy lure ngang tay trái
1. Daiwa 150L : 1500k____2. Shimano Axix 101 : 1700k


Hình ảnh
1. Ryobi 70 : 300k_____2. Ryobi 60 : 500k

Hình ảnh
1. Olympic 500k______2. Daiwa : 300k

Người gửi:  phongvq [ 20 Tháng 8 2016, 22:46 ]
Tiêu đề bài viết:  Re: HCM- Bán Cần & Máy câu 2nd

Chúc anh luôn đắt khách nhé, toàn hàng đẹp

Người gửi:  DUCAUSHOP [ 04 Tháng 9 2016, 22:35 ]
Tiêu đề bài viết:  Re: HCM- Bán Cần & Máy câu 2nd

phongvq đã viết:
Chúc anh luôn đắt khách nhé, toàn hàng đẹp


Thanks PR. phongvq
AE vui lòng ĐT hoặc SMS. vì e ít online. Tks....

Người gửi:  baoquoc [ 06 Tháng 9 2016, 15:46 ]
Tiêu đề bài viết:  Re: HCM- Bán Cần & Máy câu 2nd

Hình ảnh
@. Cần đọt cứng câu sông biển
1 & 2. 450k _______ 3 : 400k
4 & 5 : 500k

Số 4+5 còn đọt zin không anh Sơn?

Người gửi:  MrTuan [ 11 Tháng 10 2017, 12:11 ]
Tiêu đề bài viết:  Re: HCM- Bán Cần & Máy câu 2nd

Daiwa Shorecast 4500 : 800k cho mình xin hình máy này add ơi

Trang 1 trên 1 Múi giờ UTC + 7 Giờ
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/